Nyhetssidans artiklar

Stor invigning i Stockholm.

Den 5 oktober 2014 invigdes den serbisk-ortodoxa kyrkan Sankt Sava i Stockholm, efter att ha varit i bruk sedan 1991. Vid ceremonin närvarade bl. a. Den serbiska kyrkans överhuvud, Patriarken Irinej av Serbien, den serbiska kronprinsen Aleksandar, 8 biskopar och 33 präster. Biskopen för den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, Mor Discoros Benjamin Atas och Assyrisk-ortodoxa biskopen Abdulahad Gallo Shabo var hedersgäster. Att invigningen var av stor betydelse framgick av den stora skaran besökare och utländska ambassadörer på plats. Bland de Svenska gästerna bör nämnas Biskop Esbjörn Hagberg från Svenska kyrkan, Åke Göransson/Generalsekreterare i SST (Statligt stöd till trossamfund), Matthias Grahm/Arkimandrit i Katolska kyrkan, Karin Wiborn/Generalsekreterare Sveriges Kristna råd och Kerstin Enlund/Förbundsrektor i Bilda. Efter invigningen i Enskede Gård fortsatte festligheterna i den Syrianska Ortodoxa kyrkans festlokaler i Hallunda där 400 gäster bjöds in. Flera medlemmar från brödraskapet Sankt Johannes deltog i festligheterna och det bör nämnas att brödraskapets ordförande dagen inan fick ta emot en utmärkelse (Grammat) av Biskopen Dositei (Biskop över Storbritannien och Skandinavien) för sitt bidrag till kyrkan.


Kommentarer inaktiverade för Stor invigning i Stockholm.