Hur blir man medlem i Sankt Johannes

För att bli medlem i Sankt Johannes måste en medlem/broder rekommendera dig.
Känner man själv inte någon som är medlem går det bra att kontakta oss för hjälp.
Sökande måste vara minst 20 år och ha ett gott anseende bland sina medmänniskor.
Att ha bra moral och karaktär är viktiga värdegrunder för den sökande.
Sankt Johannes är en kristen orden och det krävs därför att sökande är troende eller har en vilja att gå på trons väg.
Vill ni få ytterligare information är ni välkomna att skicka en förfrågan till kansliet på office@sankt-johannes.se 

Är vi en öppen organisation?

Sankt Johannes är en öppen, självständig och nationell Orden.
Öppen för att vi talar öppet om våra projekt,mål och avsikter.
Självständig för att vi trots våra starka band till brödraföreningarna ute i världen helt självständigt tar alla beslut som rör vår organisation i Sverige.
Nationell för att vi är en svensk Orden som värnar om Svenska värderingar.
Det är upp till var och en medlem att tala öppet om sitt eget medlemskap men vår gradgivning och våra ritualer är inte öppna för utomstående.
Orden har ett unikt gradsystem där medlemmen stegvis genomgår en utvecklingsprocess.