Sankt Johannes Döparen

Vem var Sankt Johannes döparen

Den helige Johannes döparen och förelöparen

Det är Johannes döparen och förelöparen som i början av Johannesevangeliet säger att ”Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler”. Därefter upprepar Johannes två gånger att han inte kände honom (Jesus), men att efter honom kommer ”en som går före mig, ty han fanns före mig”.

Johannes förelöparen vill med dessa ord vittna om att Jesus är Gud och ingen känner Gud utom dem Han gör sig känd för, ty Han fanns före alltings början, i begynnelsen innan allt blev till. Den helige Johannes döparen och förelöparen är den siste av Gamla Testamentets profeter och den som först vittnar om Jesus Kristus som den inkarnerade (som har tagit kött) Guden. Han är också den som befinns värdig att döpa Herren Kristus i Jordans vatten, och som vittnar om hur Anden sänker sig över Jesus Kristus i en duvas skepnad och hur Fadern själv vittnar om att detta är den enfödde Sonen. Herrens dop i Jordan och uppenbarelsen om den inkarnerade Sonen är en av den Ortodoxa kyrkans största fester, Theofania, och som firas den 6 januari (19 januari om man följer den gamla kalendern).

Enligt ortodox tradition åminner man också Johannes döparen och förelöparen under denna dag som vittnar om allt detta, vilket dock firas dagen efter den 7 januari (20 januari). Bakgrund Johannes föddes sex månader innan Herren föddes. Hans föräldrar var prästen Sakarias och den rättfärdige Elisabeth. Ärkeängeln Gabriel uppenbarade för Sakarias att de skulle få en son på sin ålders höst när Sakarias gjorde sin tjänst i Templet. Johannes fylldes av den Heliga Anden på förhand genom sina föräldrars och Guds folks förböner och förberedde sig inför mötet med Herren genom att dra sig tillbaka ut i öknen och leva ett strikt liv i fasta, bön och medlidande med sitt folk.

I ortodox tradition omnämns han som ”öknens ängel” och avbildas därför med vingar, vilket skall visa att han är jämlik med änglarna. Vid trettio års ålder framträdde Johannes längs Jordans stränder och började predika omvändelse för att ta emot Messias. I den ortodoxa kyrkans hymner så kallas Johannes för den ”klara morgonstjärnan” som lyser klarare än alla andra stjärnor och som förkunnar en ny morgon upplyst av ljuset som kommer genom Guds människoblivande i Jesus Kristus.

Den Ortodoxa kyrkan firar minnet av Johannes döparen och förelöparen vid flera tillfällen under kyrkoåret. Den 23 september (6 oktober) firar man profetian om hans födelse och konception; den 12 oktober (25 oktober) firar den Ryska ortodoxa kyrkan överförandet av hans högra hand till Gatchina från Malta; den 7 januari (20 januari) är hans festdag; den 24 februari (8 mars) firar man det första och andra återfinnandet av Johannes huvud; den 25 maj (7 juni) firar man det tredje återfinnandet av Johannes huvud; den 24 juni (7 juli) firar man hans födelse; och den 29 augusti (11 september) åminner man hans halshuggning. Vidare firar man hans föräldrar Sakarias och Elisabeths minne den 5 september (18 september).

Goran Popov