Stipendium

För att kunna bidra till barns och ungdomars framgång i samhället är det nödvändigt att skapa förutsättningar och incitament för bland annat studenters möjligheter att uppnå akademiska resultat, något Sankt Johannes jobbar idogt med genom ”Sankt Johannes Stipendiefond”.

”Sankt Johannes Stipendiefond” har som mål att ge ekonomiskt stöd till framgångsrika studenter med rötterna på Balkan. Stipendiefonden finansieras uteslutande genom donationer och gåvor från svenska medborgare och samtliga insamlade medel delas ut till stipendier en gång om året.

Sankt Johannes Orden delar ut stipendier i tre olika kategorier: Studentstipendium till studenter på svenska universitet, forskningsstipendium till utländska forskare på Karolinska institutet och sist men inte minst till idrottsutövare i Sverige.

Studentstipendium 2023

Vi vill rikta ett stort tack för alla ansökningar vi har mottagit under det gångna året. Ansökningsperioden för detta år har nu avslutats. Vi uppskattar det stora intresset och engagemanget från alla som har sökt.

Har du rötter eller anknytning till Balkan och läser på ett universitet eller högskola i Sverige? Då har du möjlighet att söka Studentstipendium!

För att kunna ansöka bifogar du CV, referenser och ett personligt brev med en motivering till varför just du ska erhålla stipendiet. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas. Stipendieutdelningen sker vid Sankt Johannes högtidliga årsfirande i januari 2023.

Kriterier som är meriterande:

  • goda studieresultat
  • goda hemspråkskunskaper
  • god närvaro
  • inlämningsdisciplin
  • intressant examensarbete och social kompetens.