Nyhetssidans artiklar

Nygammal Ordförande i Sankt Johannes Orden.

På årsmötet som arrangerades i Stockholm den 22 januari valdes åter Goran Popov (53år) till Ordförande. Popov är en av grundarna av orden i Stockholm och även brödraskapets första ordförande (2013-2015). Han har varit en drivande och hängiven medlem i orden som gjort mycket för ordens spridning under 10 år. Förutom Popov har även två andra grundare och före detta ordföranden valts  in i styrelsen, Toni Cakovski och Dragan Parezanovic. Dessa tre herrar ingår även i ordens råd. I styrelsen sitter även Dusko Topalovic, Gjorgji Arnaudovski, Dragan Rapajic och Branko Kuljic.

“Jag tackar så klart för förtroendet och känner mig väldigt hedrad att än en gång få ta över ordförandeklubban i orden. Sankt Johannes Orden med alla mina kära bröder utgör en viktig del i mitt liv och jag har alltid känt mig väldigt stolt över att få vara en del av detta härliga sällskap. Våra bröder har mycket att vara stolta över. I 10 år har vi “spridit ljus” och under resans gång har vi genomfört många bra och intressanta projekt, delat ut student, idrotts och läkarstipendier, sponsrat föreningar och hjälpt människor i nöd. 

Vår styrka ligger i vår gemenskap och tro, Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig”  

säger ordförande Popov efter årsstämman.