• Årliga Stormötet i Stockholm

    I helgen hade Sankt Johannes Orden i Sverige sitt årliga stormöte i Stockholm med gäster från USA, Tyskland, Frankrike och Ryssland. Mötet avslutades lördag kväll med trevlig middag på restaurang Jakthornet där det delades ut utmärkelser, diplom och stipendier från Ordens stipendiefond. Orden hedrade Ordföranden Popov med Sankt Johannes Svärd, för sitt omfattande arbete med att sprida information om Ordens breda arbete samt för att han under sin tvåårsperiod genomfört flera viktiga projekt åt Orden. Ordens vice ordförande Andonov hedrades med utmärkelsen Riddare av Sankt Johannes för sitt stora humanitära samhällsengagemang. Detta omfattar donationer till barnfamiljer, humanitära organisationer och sportföreningar. Broder Cakovski tilldelades utmärkelsen årets eldstjäl för sitt stora engagemang i…