Nyhetssidans artiklar

Årliga Stormötet i Stockholm

I helgen hade Sankt Johannes Orden i Sverige sitt årliga stormöte i Stockholm med gäster från USA, Tyskland, Frankrike och Ryssland. Mötet avslutades lördag kväll med trevlig middag på restaurang Jakthornet där det delades ut utmärkelser, diplom och stipendier från Ordens stipendiefond.

Orden hedrade Ordföranden Popov med Sankt Johannes Svärd, för sitt omfattande arbete med att sprida information om Ordens breda arbete samt för att han under sin tvåårsperiod genomfört flera viktiga projekt åt Orden. Ordens vice ordförande Andonov hedrades med utmärkelsen Riddare av Sankt Johannes för sitt stora humanitära samhällsengagemang. Detta omfattar donationer till barnfamiljer, humanitära organisationer och sportföreningar. Broder Cakovski tilldelades utmärkelsen årets eldstjäl för sitt stora engagemang i Orden under år 2015 men även för sitt arbete med Ordens vinsamling.


Under kvällen delades det för första gången ut Ordens nya stipendier till studenter som under 2015 åstadkommit betydande akademiska resultat på svenska universitet. Stipendierna delades ut av Stevan Filipovic, projektansvarig för stipendiefonden.

Docent Jovan P. Antovic från Karolinska institutet presenterade Ordens nya stipendiefond för blivande doktorer. Fonden bär hans namn J.P. Antovic och förväntas bli en betydelsefull framgång.

 Vi tackar ägaren till Jakthornet, herr Kandic Stamenko, för en trevlig middag

Bilder: Goran Cosic