Nyhetssidans artiklar

Ny ordförande i Sankt Johannes Orden!

På gårdagens årsstämma som ägde rum i Stockholm, valdes en ny styrelse och ordförande för det kommande arbetsåret. Den nya ordföranden heter Sasa (Sasha) Farkas, är 33 år och kommer från Lund. Sasa är en ung och framgångsrik entreprenör inom media och cleantech och en drivande medlem inom Orden. Han är även den yngsta ordföranden i Ordens historia vilket gör utnämnandet lite speciellt. På stämman gick medlemmarna genom Ordens verksamhets och revisionsberättelse från föregående period. Den gamla styrelsen avtackades och beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av totalt 7 personer och valdes på ett år.

“Det råder ingen tvekan om att Orden är på väg i rätt riktning och att vi åstadkommit mycket bra saker under den föregående perioden. Sasa är en frisk fläkt inom Orden och valet av ordförande känns helt rätt. Vi önskar den nya styrelsen lycka till med arbetet och ser fram emot en energisk kommande period i Orden”, säger Ordens fd. ordförande, D. Parezanovic, som lämnade över ordförandeklubban på den högtidliga ceremonin.

Stämman avslutades med en sedvanlig middag