Nyhetssidans artiklar

Ordens årsstämma 2021!

Sankt Johannes Ordens årsstämma ägde rum i Gamla Stan i Stockholm lördagen den 8 maj. Stämman valde en ny styrelse och ordförande för det kommande arbetsåret. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas råd/föreskrifter om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman på ett lite annorlunda sätt i år där alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits. En del medlemmar, speciellt de som bor i andra delar av Sverige, valde i år att medverka digitalt.

Innan stämman bjöds medlemmarna på välkomstdrinkar, mingel och lunch i restaurang “Under Kastanjens” fina källarlokal. 

På stämman gick medlemmarna igenom Ordens verksamhets och revisionsberättelse från föregående period. 

Den avgående styrelsen och Ordens Högsta Råd summerade den gångna perioden och gav rekommendationer för Ordens framtida arbete. Den gamla styrelsen avtackades och beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av 5 personer som valdes på ett år. Ordens ordförande, Predrag Ljubinkovic, avtackades och hans efterträdare, Stevan Filipovic, valdes enhälligt av Ordens medlemmar. Till ny mästare i Skåneregionen valdes Dean Stojanovski från Malmö.

Ordens nya Ordförande blev som väntat Stevan Filipovic. Stevan har under en lång tid varit mycket aktiv inom Orden, suttit i flera styrelser, varit en ledande person i Ordens stipendiefond och är allmänt en mycket positiv person.

Han är 50 år gammal, gift och har två döttrar. Till vardagen är Stevan ett känt ansikte inom Ericssonkoncernen där han arbetar somHead of Technology Leadership and NDO Leadership team member, Network Design and Optimization. Han är ursprungligen från Belgrad men har jobbat världen över inom Ericsson. 

I nästa artikel presenterar vi hela den nya styrelsen.