Nyhetssidans artiklar

Barmhärtighet i Brödraskapet.

”Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet” (Matt. 5:7).

2014 innebar en milstolpe i vår ordenssällskaps historia i Stockholm. Orden i huvudstaden har aldrig tidigare delat ut så mycket medel i donationer, sponsring och hjälp till behövande. Sammanlagt donerade våra medlemmar i Stockholm ca 2,4 miljoner kronor under år 2014..

Det finns tillräckligt många som bara klagar på det egoistiska samhället. Vad som behövs för att det ska ske någon förändring är bestämda handlingar, inte bara ord. Det handlar inte om prestige, att köpa sig fri från ett mörkat samvete. Generositet är sin egen belöning.

Alla vi människor tillhör en enda stor familj och genom att visa barmhärtighet och godhet får vi också tillbaka ett lite ljusare samhälle för oss alla. Vi är medvetna om att vi inte kan axla samhällets alla problem. Men genom vårt engagemang har vi ändå kommit en bit på vägen.

2015 hoppas vi ska bli ännu en milstolpe för våra medlemmar. Ett år då generositeten inte ska behöva känna av några begränsningar.  ”Ty Barmhärtighet är enligt bibeln och människors fullhet; det mest gudomliga hos Gud, men också det mest storslagna hos människorna” (Psaltaren 103).

Kommentarer inaktiverade för Barmhärtighet i Brödraskapet.