Nyhetssidans artiklar

UNG STUDENT

Stipendium till grundskolebarn

Sankt Johannes har instiftat ett nytt stipendium till grundskolebarn som vänder sig till barn med Sydslaviska språkkunskaper. För att ansöka måste man vara bosatt i Sverige och ha svenska som första eller andra språk. Barnen ombeds att skriva en uppsatts på ett av dom Sydslaviska språken och sedan översätta den på god svenska.

Temat man ska skriva om är ”Vad betyder Sverige för mig”.  Ansökan skickar man in på mailadress: barn@sankt-johannes.se med en liten beskrivning om en själv. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 30 januari och delas ut senare på våren.