• Året som gått

    Kära Bröder 2016 nalkas mot sitt slut och vi har flera anledningar att känna oss stolta över året som gått. Sankt Johannes Ordens vision är att arbeta för ett anständigt och humant samhälle och ta ansvar för våra kommande generationer men även visa barmhärtighet till de behövande. En broder har tidigare sagt: ” låt oss utföra goda gärningar, och låt dom cirkulera för alla människor är medlemmar i en stor familj. Varje tjänst eller god gärning vi utför bör vi se som en återbetalning av de tjänster och goda gärningar som andra vid tidigare tillfällen hjälpt oss med.” Vi har även i år verkat i denna anda och arbetat med…