Kontakt

Poštovani

Vaša pitanja možete poslati  na e-mail adresi kancelarije ili putem pošte.

Kontakt: office@svetijovan.com

Adress: Sankt Johannes – Sveti Jovan

               Box 1019, 10138 Stockholm

.