Новости

Dodela Stipendije „Sveti Jovan“ 2021. godine

DODELA STIPENDIJE BRATSTVA „SVETI JOVAN“ 2021. GODINE

Usled pandemije Korona virusa Bratstvo Sveti Jovan je u proteklom periodu radilo u otežanim i ograničenim uslovima. Poštujući preporuke nadležnih državnih organa Bratstvo je tako donelo odluku da odgodi svečanu godišnju proslavu svoga patrona Svetog Jovana Krstitelja koja je trebala da se održi krajem januara 2021. godine u prestižnoj stokholmskoj palati „Van Der Notska“.


DODELA STIPENDIJE BRATSTVA SVETI JOVAN 2021. GODINE

2021.04.21 STOKHOLM – GORAN POPOV & DUŠAN TOPALOVIĆ SLIKE: SA PRETHODNIH PROSLAVA

Usled pandemije Korona virusa Bratstvo Sveti Jovan je u proteklom periodu radilo u otežanim i ograničenim uslovima. Poštujući preporuke nadležnih državnih organa Bratstvo je tako donelo odluku da odgodi svečanu godišnju proslavu svoga patrona Svetog Jovana Krstitelja koja je trebala da se održi krajem januara 2021. godine u prestižnoj stokholmskoj palati „Van Der Notska“. Otkako je otpočelo s radom, ovo je bio prvi a nadamo se i poslednji put da Bratstvo na svoju slavu nije pozivalo i okupilo svoje prijatelje. Pored ostalih dešavanja, Bratstvo je proteklih godina imalo običaj da iz svoje studentske fondacije na dan svoje slave vrši dodelu stipendija i plaketa našim najtalentovnijim studentima. Iz opravdanih razloga od tog lepog običaja ove godine smo nažalost morali da odustanemo, ali smo stipendije ipak dodelili i podelili u nadi da ćemo uskoro moći da sretnemo i pozdravimo naše stipendiste.

Kao i u proteklom periodu našeg rada, komisija za stipendije koju su ovoga puta činili Dušan Topalović, Marko Babović, Mišo Kmetovski, Saša Farkaš i Stevan Filipović i ove godine pažljivo je pregledala i razmotrila sve aplikacije da bi na kraju donela odluku da se ovogodišnje stipendije dodele: Jani Petrović, Jeleni Mišić i Filipu Stojanovskom. Pored tradicionalnih studentsko – doktorandskih stipendija Bratstvo je imalo čast da ove godine dodeli i svoju prvu stipendiju za studije i dostignuća na polju umetnosti koja je pripala gospođici Ani Anastasov. Poput proteklih godina, komisija je i prilikom ovogodišnjeg izbora bila oduševljena akademskim kompetencijama naših mladih studenta. Čast nam je i zadovoljstvo da Vam ukratko predstavimo ovogodišnje dobitnike.

Jana Petrović

Još od malih nogu pokazivala je istraživačke sklonosti postavljajući sebi iznova pitanja zbog čega se neke stvari u prirodi dešavaju i gde se nalazi njihovo poreklo i ishodište. Master rad Detektovanje RF proboja primenom balansiranog kapacitivnog mosta odbranila je na Instituta za Fiziku u Beogradu. Doktorske studije je potom nastavila na Instututu za fiziku na Kraljevskom tehničkom univerzitetu (KTH) u Stokholmu gde trenutno radi na projektu Detector development for nuclear safeguards and security u diviziji za nuklearnu fiziku. Tokom celog svog školovanja Jana je pokazivala najbolje uspehe. Aktivan je član više strukovnih udruženja.

Jelena Mišić

Diplomirala je na Biološkom Fakultetu u Beogradu s čistom desetkom. Oduvek je pokazivala interesovanje za nauku. Svesna izazova koje moderna nauka stavljaja pred svakog mladog istraživača ima želju i ambiciju da ide u korak sa svim novim naučnim trendovim na globalnom nivou. Master studije iz oblasti mitohondrijalne biologije odbranila je na Max Planck Institutu za biologiju starenja u Nemačkoj. Trenutno radi doktorat iz iste oblasti na Karolinskom institutu u Stokholmu.

Filip Stojanovski

Filip je ciljno orijentisan, otvoren i strukturiran 19-godišnjak koji studira arhitekturu na Univerzitetu u Lundu. Komisija je Filipu dodelila stipendiju zbog veoma dobrih akademskih rezultata. Filip rado prihvata nove akademske izazove i cilj mu je da postane arhitekta svetskog renomea. Za sebe kaže da mu je važan moralan život, da se razvija kao ličnost i da pomaže drugim ljudima.

Ana Anastasov

Ana je inženjer zvuka i kompozitor. Diplomirala je na Odseku za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu. Trenutno se nalazi na master studijama na Fakultetu muzike i drame u Geteborgu. Tokom studija u otadžbini delovala je kao student demonstrator na matičnom fakultetu i ujedno vodila edukativne programe u okviru Kolarčevog borda mladih. Njena kompozicija Exolvuntur prošle godine je izdata na komplilaciji Piano Sky # 2. Za svoja umetnička ostvarenja Ana je više puta nagrađivana kako u Srbiji tako i u inostranstvu.