• НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА БРАТСТВОТО

    На годишното собрание на Братството Свети Јован, кое што се одржа на 30 Мај 2020 година во Стокхолм, е избран нов Управен Одбор и нов Претседател за следната година. На собранието беа презентирани извештајот за работата на братството како и извештајот на ревизорот за минатата година. Високиот Советот на Братството, по прв пат, даде свое мислење за минатиот период како и препораки за иднината на Братството. Членовите се заблагодарија на старата Управа и ја ослободија од одговорноста. Ново избраната Управа се состои од пет членови кои се избрани на мандат од година дена. Братството му се заблагодари на претходниот претседател Саша Фаркаш и избраа нов претседател. Мандатот на Слободан Кутлесовски…