Како да станете член

За да станете член на братството „Свети Јован“, еден брат/член мора да Ве препорача. Ако не знаете некој од нашите членови лично, Ве молиме контактирајте не преку е-пошта. Добриот морал и карактерот се суштински карактеристики за кандидатите. Братството Свети Јован е христијански ред и затоа се очекува кандидатот да верува во Господ Бог или да биде подготвен да оди по патот на верниците.

За повеќе информации, контактирајте не на office@svetijovan.com